Op 30 april 2015 is het 40 jaar geleden dat de Vietnamoorlog tot een einde kwam. Vietnam heeft na deze oorlog extreme armoede gekend, sinds de economische hervorming Doi Moi (‘nieuw leven’) in 1986 is ingevoerd gaat Vietnam de laatste 25 jaar langzaam vooruit. Vietnam werd op 11 januari 2007 het 150ste lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Vietnam is op dit moment een transitieland, de groep van middeninkomens groeit snel. Sinds 2010 is Vietnam officieel een (lagere) middeninkomenland geworden. De ontwikkeling profiteert van politieke en sociale stabiliteit. De doelstellingen om kindersterfte tegen te gaan, educatie toegankelijk te maken voor iedereen, gendergelijkheid te vergroten en de gezondheid van moeders te verbeteren, zijn bereikt en in 2015 meer dan ooit vooruitgegaan. De armoedebestrijding in het land heeft zijn vruchten afgeworpen, maar de armoede verschilt sterk per regio. Vooral de etnische minderheden die in de noordelijke bergen en centrale hooglanden leven zijn nog steeds kwetsbaar voor armoede.

Meer dan de helft van de 90 miljoen inwoners is jonger dan 25 jaar en daarmee is Vietnam een van de jongste populaties in Azië. Vietnam is na Thailand de tweede rijstexporteur en na Brazilië de tweede koffieproducent ter wereld. Het land heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke regionale producent van olie en gas en is inmiddels de derde olieproducent van Zuid-Oost Azië.

VS – Vietnam
De VS stelden een wapen- en handelsembargo in na het einde van de Vietnamoorlog in 1975. Negentien jaar later in 1994 hief president Clinton het handelsembargo op. In 2000 was Clinton het eerste Amerikaanse staatshoofd dat Vietnam bezocht sinds voor de oorlog. Vietnam heeft in 2011 een militaire samenwerking met de VS gesloten, de eerste sinds de oorlog tussen beide landen. Tot nu toe was Rusland de belangrijkste militaire partner van Vietnam.

EU – Vietnam
In 1995 sloot de Europese Unie met Vietnam een akkoord over economische samenwerking en wederzijdse handel. De EU beloofde Vietnam te helpen met het invoeren van een markteconomie, milieubescherming en behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Nederland – Vietnam
De relatie tussen Nederland en Vietnam is overgegaan van een ontwikkelingssamenwerking naar handel en investeringen. Nederland is van alle EU-lidstaten de grootste investeerder in Vietnam en de derde handelspartner. In 2013 bedroeg de wederzijdse handel € 2,67 miljard.

De Nederlandse en Vietnamese overheid werkten twee jaar nauw samen om het Mekong Delta Plan te realiseren dat in 2013 werd gepresenteerd. Het beleidsdocument bevat een lange termijnvisie (tot het jaar 2100) voor een duurzame en veilige ontwikkeling van de rivierdelta. De werkwijze van het Deltaplan krijgt brede steun van o.a. de Wereldbank en de Verenigde Naties.

Vietnam is door Nederland in 2014 aangemerkt als economisch prioriteitsland. Er is een langjarig strategisch samenwerkingsprogramma gesloten met de Vietnamese overheid en het bedrijfsleven op het gebied van landbouw en voedselzekerheid. Vanuit Vietnam is er veel interesse naar de agrarische kennis van Nederland als het gaat om een duurzame land- en tuinbouw, in het bijzonder zuivelproducten, varkensvlees en de groenten- en bloemketen. Nederlandse export naar Vietnam zijn o.a. machines en onderdelen, transportmiddelen, melk en zuivelproducten en auto-onderdelen. Nederlandse import vanuit Vietnam zijn o.a. telefonieproducten, elektronica, schoenen en textiel.

Vietnam 2020
Het management van milieu en klimaatverandering is essentieel voor de ontwikkeling op lange termijn. Industrialisatie, verstedelijking en intensivering van de landbouw hebben land en water aangetast. Dit is een bedreiging voor de veiligheid van water, voedselzekerheid en betrouwbare energievoorziening.

De Socio-Economische Ontwikkelingsstrategie (2011-2020) wil in 2020 van Vietnam een moderne geïndustrialiseerde staat maken. Om dit doel te bereiken is het nodig om de socialistisch georiënteerde markteconomie instellingen te verbeteren; de kwaliteit van menselijk kapitaal snel te ontwikkelen; en het geleidelijk bouwen aan een uitgebreide infrastructuur met moderne faciliteiten, met name het vervoersnetwerk en de stedelijke infrastructuur.