La lot is de Vietnamese naam voor wilde peper, bladpeper, cha plu, piper lolot of piper sarmentosum. Dit blad wordt vaak verward met betelpeper en dat is mij in het begin ook overkomen. Betelpeper of piper betle, La trau in het Vietnamees, is bekend van het betelkauwen en smaakt licht peperig maar vooral bitter. Het heeft een dikker en stugger structuur vergeleken met de blaadjes van La lot die wat dunner en kwetsbaarder zijn. In tegenstelling tot betelpeper die als losse blaadjes wordt verkocht, wordt bladpeper met de lange stelen er nog aan vast in de koeling aangeboden. Kijk op de verpakking dus naar bovenstaande namen. De meeste restaurants vertalen La lot ook als betelblad en dan is de verwarring groot, maar het is onwaarschijnlijk dat ze het betelkauwen-blad bedoelen.

La lot heeft een ietwat pittig peperachtige smaak. Na het grillen, bij voorkeur op houtskool, komt de kruidachtige geur vrij. Een heel unieke geur en smaak, een nadeel hiervan is dat je huis een paar dagen blijft ruiken naar wilde peper. Het blad wordt altijd gevuld met gehakte of dun gesneden rundvlees en eventueel aangevuld met varkensbuikspek voor meer sappigheid. Er zijn heel veel manieren om de La lot-biefrolletjes te eten: opgerold in rijstpapier, als salade in vermicelli, opgerold in slabladeren, gegarneerd op fijne rijstvermicelli Banh hoi of gewoon los als snack. Bij al deze manieren is het aan jezelf om het gerecht uit te breiden met verse sla, groente, kruiden en dipsauzen, vaak basis vissausdip of de ansjovisdip. Als je nog blaadjes over hebt kun je die makkelijk met rundvlees wokken.

Bo la lot maakt van oorsprong onderdeel uit van Bo bay mon, ‘rundvlees op zeven manieren bereid’, een speciaal menu dat vaak bij bruiloften wordt geserveerd en die je in Vietnam en Amerika in restaurants kunt bestellen. Om de typische smaak van La lot niet te veel te beïnvloeden gebruik ik bij voorkeur geen knoflook, uien, gemalen peper, citroengras of vijfkruidenpoeder. Dit zijn ingrediënten die allemaal gebruikt kunnen worden bij Bo la lot. Dat laat ik zelf afhangen van het gebruik van rundvleesgehakt of rundvleesreepjes en van mijn humeur. Zeker door de vele variatie van opdiening biedt Bo la lot heel wat mogelijkheden en afwisseling.

Ingrediënten

 • circa 15 verse bladeren wilde peper/bladpeper/cha plu/piper lolot/piper sarmentosum
  De bladeren hebben verschillende groottes, de hoeveelheid is afhankelijk van de groottes van de gekozen bladeren.
 • 250 g biefstuk
 • 1 el oestersaus
 • 2 tl suiker
 • snufje zout
 • paar druppels sesamolie
 • tandenstokers of satéprikkers
 • serveer met rijst, vermicelli en/of rijstpapier, slabladeren

Dipsauzen en garnering (suggesties)

 • basis vissausdip
 • ansjovisdip
 • geroosterde pinda’s
 • lente-ui-olie Mo hanh
 • worteltafelzuur Dua ca rot
 • verse kruiden: koriander, munt, Thaise basilicum, sla, komkommer, etc.

Bereiding

 1. Snijd de bladpepers van de stelen, maar zorg ervoor dat er nog een beetje steel overblijft om het blad na het rollen vast te prikken. Maak de bladpepers schoon door ze in een bak met water onder te dompelen en met de hand voorzichtig schoon te vegen. Spoel af en zorg ervoor dat de bladeren niet scheuren. Laat ze drogen of dep ze voorzichtig droog met keukenpapier.
 2. Snijd het biefstuk in dunne reepjes of maal er eerst gehakt van. Marineer het vlees met de oestersaus, suiker, zout en sesamolie. Roer goed om en laat het vlees afgedekt ongeveer een half uur in de koelkast staan.
 3. Leg een bladpeper met de gladde voorkant op een bord. Doe wat biefstuk in het midden van het blad, rol eerst de puntige kant om en rol verder tot aan het steeltje. Maak met een tandenstoker een gaatje in het midden van de rol en steek het steeltje erin om de bladpeperrol vast te maken. Je kunt er ook voor kiezen om de rol met een tandenstoker vast te maken of rijg vier gevulde bladpeperrollen aan een satéprikker.
 4. De bladpeperrollen kun je grillen in een koekenpan of grillpan. Verhit een beetje olie in de pan en grill op hoog vuur circa 1-2 minuten de rolletjes rondom gaar. Het kan enorm gaan spetteren, omdat de blaadjes vol met vocht zitten. De biefrolletjes zullen donkergroen en een beetje geblakerd uit de pan komen. Het ziet er minder fraai uit dan wanneer ze nog niet gegrild zijn.
 5. Dien direct op want de blaadjes en het rundvlees worden snel droog bij het afkoelen. Serveer naar keuze met rijst, vermicelli, rijstpapier, dipsauzen, tafelgroente en verse kruiden.

La lot is the Vietnamese name for wild pepper, pepper leaf, cha plu, piper lolot or piper sarmentosum. This leaf is often confused with betel and that’s happened to me in the beginning. Betel or piper betle, La trau in Vietnamese, is known from the betel chewing and tastes slightly peppery but especially bitter. It has a thick and stiff structure compared to the leafs of La lot that are thinner and more fragile. Unlike piper betle that is sold as leaves, piper lolot is sold with the long stalks still attached. So check for the above names on the package. Most restaurants translate La lot as betel leaf and everybody get confused, but it is unlikely that they mean the betel chewing leaf.

La lot has a somewhat spicy peppery taste. After grilling, preferably on charcoal, the herb-like fragrance is released. A very unique smell and taste, a disadvantage is that your house will smell a few days like wild pepper. The leaf is always filled with minced or thinly sliced beef and possibly supplemented with pork belly for more juiciness. There are many ways to eat the La lot beef roles: rolled in rice paper, as salad with vermicelli, wrapped in lettuce leaves, garnished on fine rice vermicelli Banh hoi, or as a snack. In all these ways, it is up to you to expand the dish with fresh lettuce, vegetables, spices and dips, often basic fish dipping sauce or anchovy dipping sauce. If you have La lot leaves leftover, you can easily stir fry them with beef.

Bo la lot is originally part of Bo bay mon, ‘beef seven ways prepared “a special menu that is often served at weddings and you can order at restaurants in Vietnam and America. I don’t want to influence the typical taste of La lot that much so I use preferably no garlic, onions, ground pepper, lemongrass or five-spice powder. These are ingredients that can be used all at Bo la lot. It depends on the use of minced beef or beef strips and my mood that I will use them. Because of the many serving variations, Bo la lot offers many opportunities and variety.

 

Ingredients

 • about 15 fresh leaves wild pepper leaf / cha plu / piper lolot / piper sarmentosum. The leaves have different sizes, the amount is dependent on the sizes of the selected leaves.
 • 250 g of beef steak
 • 1 tbsp oyster sauce
 • 2 tsp sugar
 • pinch of salt
 • few drops of sesame oil
 • toothpicks or skewers
 • serve with rice, noodles and / or rice paper, lettuce leaves

Dipping sauces and garnish (suggestions)

Preparation

 1. Cut the leaves of the stalk, but make sure there is a little stalk to pin the leaf after rolling. Clean the leaves by immersing them in a container with water and wipe with your hand. Rinse and make sure not to tear the leaves. Let them air dry or pat dry with kitchen paper.
 2. Cut the steak into thin strips or chop them. Marinate the meat with the oyster sauce, sugar, salt and sesame oil. Stir well and let the meat covered about half an hour in the fridge.
 3. Lay a leaf with the smooth front on a plate. Put some steak in the middle of the leaf, first role over the pointy side and roll on until the stalk. Make a hole with a toothpick in the middle of the roll and insert the stem into it to fix the leaf roll. You can also choose to attach the roll with a toothpick or thread four leaf rolls on a skewer.
 4. You can grill the leaf rolls in a skillet or grill pan. Heat a little oil in the pan and grill over high heat for about 1-2 minutes. It can splash very much because the leaves are full of moisture. The beef rolls will come out of the pan dark green and slightly blackened. It looks less attractive than when they are not grilled.
 5. Serve immediately because the leaves and the beef quickly dry as it cools. Serve with your choice of rice, vermicelli, rice paper, dipping sauces, vegetables and fresh herbs.