Banh chung is een mysterieus vierkanten pakketje die ik alleen tijdens Tet zie, het Vietnamees Nieuwjaar. Het is een koek van kleefrijst gevuld met mungbonen, mager varkensvlees en stukjes spek. De koek is gewikkeld in bananen- en/of bamboeblad en vastgebonden met touw.

Het gerecht zou ontworpen zijn door Tiet Lieu, de jongste zoon van keizer Hung Vuong VI, die daarmee de troonopvolging kreeg. De koning vroeg zijn zonen hem het meest speciale gerecht te presenteren om als offer aan de voorouders te schenken en dat tegelijkertijd zijn smaak kon behagen. De zoon met het beste ontwerp zou zijn troonopvolger worden.

Het bananenblad geeft de kleefrijst weliswaar een aparte aroma en de kleverige substantie is zeker lekker, persoonlijk vind ik Banh chung niet een heel bijzondere smaak hebben. Banh chung is voor mij meer een herkenning van de Vietnamese traditie tijdens de nieuwjaarsdagen dan dat ik het als een lekkernij beschouw. De vierkante pakketjes rusten tijdens de feestdagen op het familiealtaar dat in elk Vietnamese huiskamer aanwezig is. Mijn moeder maakt Banh chung nooit zelf. Ze bestelt de kleefrijstkoeken een paar dagen voor Tet bij speciaalzaken of ze krijgt ze cadeau van familie en vrienden.

Banh chung is a mysterious square package of banana or bamboo leaf that I only see during Tet, the Vietnamese New Year. Banh chung is a cake of glutinous rice stuffed with mung beans, lean pork and pieces of pork belly. The sticky rice cake is wrapped in banana and/or bamboo leaves and tied with twine.

The dish would be designed by Tiet Lieu, the youngest son of Emperor Hung Vuong VI, which thus received the throne. The king asked his sons to present him the most special dish as a sacrifice to donate to the ancestors and at the same time could please his taste. The son with the best design would be his heir.

The banana leaf gives the sticky rice an unusual aroma and the sticky substance is certainly tasty, I personally do not think Banh chung have a very special flavor. Banh chung to me is more a recognition of the Vietnamese tradition during the New Year days. I don’t consider it a delicacy. During the Tet days the square package lies on the family altar, which is present in every Vietnamese home. My mom doesn’t make Banh chung by herself. She orders the glutinous rice cake a few days before Tet or get them as gifts from family and friends.