Banh beo is een typisch gerecht uit de keizerlijke stad Hue. Het zijn hartige pannenkoekjes van rijstmeel met een topping van garnalen. Hierbij kan je gedroogde en/of verse garnalen gebruiken. De rest van de topping varieert en kan je combineren: lente-ui-olie, gefrituurde sjalotjes, knabbelspek en mungbonenpasta. Het rijstmeel wordt gecombineerd met een beetje tapiocameel of maizena. Het gerecht wordt meestal afgewerkt met basis vissausdip. Ik gebruik voor dit recept gedroogde garnalen en het verslavende knabbelspek.

Dit gerecht wordt lauwwarm en koud gegeten. Je kunt eventueel voordat je het gerecht gaat opdienen en garneren de rijstmeelkoekjes opwarmen in de magnetron.

Ingrediënten

Beslag
Voor ongeveer 16 rijstmeelkoekjes.

 • 60 gram rijstmeel
 • 1½ eetl. maizena
 • ¼ theel. zout
 • 100 ml lauwwarm water
 • ¼ theel. olie

Toppings

 • 60 gram gedroogde garnalen
 • 50 g knabbelspek, zelfgemaakt of kant-en-klaar
 • lente-ui-olie
 • 2 sjalotjes, dunne ringen of kant-en-klaar gedroogde gebakken uitjes

Dressing

 • basis vissausdip
 • optioneel: 100 ml opgevangen garnalenvocht/bouillon, 3 eetl. suiker, 3 eetl. vissaus, 2 eetl. verse citroensap en 1 Spaanse peper in dunne ringen.

Benodigdheden

 • stoompan
 • kleine schaaltjes (ik gebruik de doorzichtige schaaltjes van Turkse theekopjes)

Bereiding

 1. Maak het beslag door het rijstmeel, de maizena en zout langzaam te laten oplossen in het lauwwarme water. Laat ongeveer 1 tot 2 uur staan. Bereid in de tussentijd alle toppings voor.
 2. Week in een schaaltje de gedroogde garnalen met heet water uit de waterkoker en zorg ervoor dat de garnalen net onder staan. Laat ongeveer een half uurtje weken. Lek de garnalen uit en vang het vocht eventueel op om daarmee een aparte dressing te maken. Laat de garnalen even staan.
 3. Optioneel: maak eventueel de aparte dressing met het opgevangen garnalenvocht: 100 milliliter garnalenvocht, 3 eetlepels suiker, 3 eetlepels vissaus, 2 eetlepels verse citroensap, Spaanse peper in dunne ringen.
 4. Frituur de sjalotjes in ongeveer 4 eetlepels olie tot lichtbruin of gebruik kant-en-klaar gedroogde gebakken uitjes. Laat de gefrituurde sjalotjes op keukenpapier uitlekken en drogen.
 5. Maak de lente-ui-olie.
 6. Doe het knabbelspek in een vijzel en stamp fijn naar smaak.
 7. Dep de geweekte garnalen droog met keukenpapier en hak ze met een hakmes fijn; in een keukenmachine kan ook. Verhit een koekenpan en bak de garnalen zonder olie tot ze krokant zijn, ongeveer 5 minuten onder voortdurend roeren, de garnaaltjes springen dan zowat uit de pan.
 8. Het rijstmeel is inmiddels gescheiden door een onderlaag meel en een bovenlaag water. Schenk voorzichtig alleen het water uit de beslagkom en vang het water op in een maatbeker. Lees de hoeveelheid opgevangen water af. Gooi dan het water weg en vul de maatbeker met dezelfde hoeveelheid schoon water. Doe dit water terug in de beslagkom met een ¼ theelepel olie en roer goed om.
 9. In mijn stoompan past maar één schaaltje per keer. Vermijd de randjes bij het plaatsen van de schaaltjes, omdat er dan vocht in komt. Vul de stoompan tot twee derde met water en breng het water aan de kook. Plaats een schaaltje in het midden van het stoomgedeelte. Wacht een paar tellen tot het schaaltje is opgewarmd. Doe dan een eetlepel van het beslag in het schaaltje en doe de deksel op de pan. Laat ongeveer 4-5 minuten op middelhoog vuur stomen. Haal het schaaltje voorzichtig uit de pan. Ik doe dit door met een gevouwen keukenpapiertje het randje van het schaaltje vast te pakken. Laat het schaaltje afkoelen en doe het volgende schaaltje in de pan, laat weer een paar tellen opwarmen, voeg een eetlepel beslag toe, deksel op de pan en vervolg de stoomstappen tot het beslag op is. Met deze hoeveelheid en schaaltjes maak ik ongeveer 16 rijstmeelkoekjes. Laat alle schaaltjes afkoelen.
 10. Gebruik een aardappelschilmes om de rijstmeelkoekjes van de schaaltjes te halen. Maak hiervoor het puntje van de mes met water nat. Ga met het puntje langs de rand van de rijstmeelkoekjes en snijd ze zo voorzichtig los. Daarna kun je met gemak het hele koekje uit de schaal trekken. Het lege schaaltje kun je wassen en eventueel opnieuw gebruiken voor de volgende lading rijstmeelkoekjes.
 11. Leg de rijstmeelkoekjes op borden en verdeel alle toppings over de rijstmeelkoekjes of hoeveelheden naar smaak. Dresseer met de basis vissausdip. Let bij het schenken van de dressing erop dat de toppings met de gedroogde garnalen en het knabbelspek al zout van zichzelf zijn. Je kunt eventueel de basis vissausdip minder zout maken door extra water en/of citroensap toe te voegen. De dressing met ‘garnalenbouillon’ is minder zout.

Banh beo is a typical dish from the imperial city of Hue. They are savory pancakes made from rice flour with a shrimp topping. You can use dried and / or fresh shrimps. The rest of the topping varies and can be combined: spring onion oil, fried shallots, pork rinds and mung bean paste. The rice flour is combined with a bit of tapioca flour or corn flour. The dish is usually finished with basic fish sauce dip. For this recipe, I use dried shrimps and the addictive pork rinds.

This dish is eaten lukewarm and cold. You can heat up the rice flour cookies in the microwave before you serve and garnish the dish.

Ingredients

Batter
Makes about 16 rice flour cakes.

 • ½ cup rice flour
 • 1½ teaspoon cornstarch
 • ¼ teaspoon salt
 • 1 cup lukewarm water
 • ¼ teaspoon oil

Toppings

 • ½ cup dried shrimps
 • 50 g pork rinds
 • spring onion oil
 • 2 shallots, cut in thin rings or ready-to-eat dried fried onions

Dressing

 • basic fish sauce dip
 • optional: 100 ml shrimp liquid, 3 tablespoons sugar, 3 tablespoons fish sauce, 2 tablespoons fresh lemon juice and 1 chili pepper, thinly sliced.

Necessities

 • steamer
 • small dishes (I use the transparent dishes of Turkish teacups)

Preparation

 1. Make the batter by slowly dissolving the rice flour, the cornstarch and salt in the lukewarm water. Let stand for about 1 to 2 hours. Prepare all toppings in the meantime.
 2. Soak the dried shrimps with hot water from the kettle and make sure that the shrimps lie under the water. Let it soak for about half an hour. Leak out the shrimps and collect the shrimp water to make a separate dressing.
 3. Optional: make the separate dressing with the shrimp water: 100 milliliters of shrimp water, 3 tablespoons of sugar, 3 tablespoons of fish sauce, 2 tablespoons of fresh lemon juice, chilli in thin rings.
 4. Fry the shallots in about 4 tablespoons of oil until light brown or use ready-to-eat dried fried onions. Let the fried shallots drain and dry on kitchen paper.
 5. Make the spring onion oil.
 6. Put the pork rinds in a mortar and grind to taste.
 7. Pat dry the soaked shrimps with kitchen paper and finely chop them with a chopping knife; or chop in a food processor. Heat a frying pan and fry the prawns without oil until they are crispy, constant stirring for about 5 minutes, the prawns almost jump out of the pan.
 8. The rice flour is now separated by a layer of flour and an upper layer of water. Carefully pour only the water from the mixing bowl and collect the water in a measuring cup. Read the amount of water collected. Then discard the water and fill the measuring cup with the same amount of clean water. Put this water back into the mixing bowl with a ¼ teaspoon of oil and stir well.
 9. My steamer only fits one dish at a time. Avoid the edges when placing the dishes, otherwise too much moisture will enter the batter. Fill the steamer to two thirds with water and bring the water to the boil. Place a dish in the middle of the steam section. Wait a few seconds until the dish is warmed up. Then put a tablespoon of the batter in the dish and put the lid on the pan. Simmer over medium heat for about 4-5 minutes. Carefully remove the dish from the pan. I do this by using a folded kitchen paper to grab the edge of the dish. Let the dish cool down and put the next bowl in the pan, let it warm again for a few seconds, add a tablespoon of batter, lid on the pan and continue the steam steps until the batter is empty. With this amount I make about 16 rice flour cakes. Allow all dishes to cool.
 10. Use a small knife to remove the rice flour cakes from the dishes. To do this, wet the tip of the knife with water. Go with the tip along the edge of the rice flour cookies and cut them carefully. Then you can easily pull the whole cake out of the dish. The empty dish can be washed and reused for the next load of rice flour cakes.
 11. Put the rice flour cakes on plates and spread all toppings over the rice flour cakes or quantities to taste. Pour some fish sauce dip over the cakes. When pouring the dressing, be aware that the toppings with the dried shrimps and the pork rinds are all salty by themselves. You can make the basic fish sauce dip less salty by adding extra water and / or lemon juice. The dressing with ‘shrimp broth’ is less salty.