In de Aziatische supermarkten, die we in Nederland kennen als toko,  moet je kiezen uit verschillende soorten en merken van een product. Producten die je vaak niet goed kent. De enige manier om te ontdekken welk merk het beste aansluit op je smaak is door uitproberen. Mijn tip is om de ingrediënten goed te lezen. Ik houd van zo puur mogelijk. Bij elk onnodige toevoeging laat ik het product staan.

Mijn ouders reisden daarvoor af naar Amsterdam waar sinds onze komst in Nederland in 1977 al Aziatische supermarkten waren. Het aanbod was nog niet groot en bestond voornamelijk uit rijst, vissaus en noedels. Mijn vader en oom vervoerden een keer vissaus in de trein en lieten per ongeluk een fles in hun coupé vallen. Je kunt je misschien wel voorstellen hoe de reacties van de medepassagiers waren. De rest van de reis hadden ze een privécoupé.

Later kwamen Aziatische SRV-wagens voor de deur rijden en kocht mijn moeder gelijk groot in. Tegenwoordig ontbreekt het aan niets in de toko’s en speciaalzaken bieden verse basis-ingrediënten aan. Door haar lange ‘voorstudie’ volg ik mijn moeders advies in Aziatische producten overtuigd op. De flessen, potten en droogwaren die ik bij mijn moeder in de keukenkasten vind, zie ik nu ook terug in mijn eigen keuken. Wellicht heb ik dezelfde voorkeur voor merken ontwikkeld door opvoeding, maar speelt heimwee naar het ouderlijk huis ook een rol. Maar ook nu is mijn moeder nog steeds zoekende naar de beste producten, want Aziatisch eten is inmiddels zo mainstream dat voedselproducenten aan de lopende band merken laten verdwijnen en nieuwe producten op de markt brengen. Opeens is dat ene pakje vermicelli of dat flesje vissaus er niet meer. Er zit niet anders op dan de nieuwe merken uitproberen.

De meeste grote steden hebben Aziatische supermarkten. Die zijn handig om snel even verse waar te halen of producten aan te vullen. Mijn voorkeur gaat echter uit naar groothandels, die vaak op industrieterreinen zijn gehuisvest, om grote hoeveelheden in te slaan. De meeste producten zijn lang houdbaar. Zo kun je op ieder moment gehoor geven aan het verlangen naar een bepaald gerecht. In de gewone supermarkten zijn ook steeds meer Aziatische producten te vinden, zoals vissaus en rijstpapier. De Vietnamese keuken is inmiddels doorgedrongen in de Aziatische supermarkten. Hoewel je legio kant-en-klare Vietnamese producten kunt kopen, zoals bouillons voor noedelsoepen, beslag voor pannenkoeken, vissausdips, instant Pho enzovoorts, bereiken deze producten nooit de kwaliteit van de vers gemaakte dipsauzen en overige basisproducten. Maar dat neemt niet weg dat je ze altijd kunt uitproberen, want met de toename van concurrentie neemt de kwaliteit ook toe. Tegenwoordig hebben de ‘betere’ reguliere supermarkten een heel goed assortiment aan Aziatische producten die veel in de Vietnamese keuken worden gebruikt, zoals vissaus, srirachasaus, rijstnoedels, rijstpapier en glasnoedels.

Voor veel Vietnamese recepten zijn onderstaande producten en droogwaren handig om in huis te halen en die je als basis lang kunt bewaren:

 • vissaus, want onmisbaar voor de Vietnamese keuken
 • witte rijst, jasmijn- of pandanrijst, voor de rijsttafels
 • rijstnoedels, voor de noedelsoepen
 • rijstvermicelli, voor de noedelsoepen en salades
 • cellofaannoedels, voor salades en loempiavullingen
 • rijstpapier, voor de fondues, lente- en saladerollen, gebakken loempia’s
 • rijstmeel, voor de Vietnamese pannenkoeken
 • loempiavellen, voor de miniloempia’s (125×125) en de Vietnamese loempia’s (215×215) en multi-toepasbaar
 • pinda’s, voor de garnering van salades en dipsauzen
 • gedroogde boomoortjes/zwarte zwammen, voor vleesvullingen
 • chilisaus, vaak van het merk Sriracha, als smaakmaker op de eettafel voor diverse gerechten
 • hoisinsaus, als smaakversterker en om sauzen te maken
 • MAGGI aroma, voor dressing bij de Vietnamese broodjes, in marinades of over gebakken eieren
 • oestersaus, voor roerbakgerechten
 • sojasaus, voor (salade)dressings
 • sesamolie, voor vleesvullingen of over wokgerechten

In Asian supermarkets, in the Netherlands known as toko, you have to choose from different types and brands of a product, that you often do not know well. The only way to discover which brand suits your taste is by trying.

In the past my parents traveled to Amsterdam for these groceries where, since our arrival in the Netherlands in 1977, were Asian supermarkets. The offer was not large at that time and consisted mainly of rice, fish sauce and noodles. My father and uncle once transported fish sauce in the train and accidentally dropped a bottle of fish sauce. You can imagine what the reactions of the passengers were like.

Later, delivery vans with Asian products (a kind of mobile Asian supermarkets) were available, so my mother could buy a big amount of Asian products. Today, Asian shops lack nothing and specialty stores offer fresh basic ingredients. Because of her long ‘preliminary study’, I follow my mother’s advice about Asian products convincely.

The bottles, jars and spices that I spot in my mother’s kitchen, I find in my own kitchen now. Perhaps I have developed the same preference for brands through upbringing, but nostalgia for the parental home also plays a role. Because the Nuoc cham doesn’t dip the same anywhere like it does at home (see Dips and dressings and Features of Vietnamese cuisine).

Most major cities in the Netherlands have Asian supermarkets. They are convenient to get fresh or supplementary products. I prefer to visit wholesale markets, often located on industrial sites, to store large quantities. Most products are long lasting, so you can at any time respond to the desire for a particular dish. The Vietnamese cuisine has also conquered Asian supermarkets. Although you can buy numerous ready-made Vietnamese products, such as broths for noodle soups, dough for pancakes, fish sauce dippings, instant Pho, these products never reach the quality of freshly made dips and other commodities. But you can always try them, because with the increase of competition, the quality also rises.

For many Vietnamese recipes the products below are handy to keep at home and you can store them for a long time:

 • fish sauce, indispensable to the Vietnamese cuisine
 • white rice, jasmine or pandan rice, for rice tables
 • rice noodles, for noodle soups
 • rice vermicelli, for noodle soups and salads
 • cellophane Noodles, for salads and spring roll fillings
 • rice paper, for fondue, salad,  fresh salad rolls, fried spring rolls
 • rice flour, for Vietnamese pancakes
 • spring roll sheets, for mini spring rolls (125 x 125) and Vietnamese spring rolls (215 x 215), multi-applicable
 • peanuts, to roast for garnishing salads and dippings
 • dried tree ears/black mushrooms, for meat fillings and soups
 • chili Sauce, often of the brand Sriracha, as seasoning for various dishes at the dinner table
 • hoisin sauce, as a flavor enhancer and to make sauces
 • MAGGI aroma, for dressing in Vietnamese sandwiches, marinades or fried eggs for breakfast/lunch
 • oyster sauce for stir-fries
 • soy sauce, for (salad) dressings